Odpowiedzi

  • mafa
  • Początkujący
2010-02-09T19:24:23+01:00
1. Jakie należy podjąć działania w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym?

Należy zmniejszyć ilość spalin, przez zastosowanie filtrów na kominach.

2. Co należy zrobić, aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, które przedostają się do wód?

Należy zwiększyć kary finansowe dla fabryk, które nie przestrzegają przepisów o utylizacji ścieków.

3. Co zrobić by społeczeństwo produkowało mniej odpadów?

Niektóre produkty spożywcze takie jak np. makaron mogą być pakowane w opakowania papierowe (które ulegają rozkładowi w ciągu 5 lat), a nie w opakowania foliowe, które praktycznie się nie rozkładają.

4. Co zrobić, żeby społeczeństwo nie zaśmiecało lasów?

Należy w lasach w miejsca parkingowe wyposażyć w kosze na śmieci.

5. Co robić z odpadami żywnościowymi?

Z odpadów żywnościowych można zrobić kompost.
1 5 1