Do pomieszczenia o temperaturze t = 20°C przyniesiono kawałek lodu o temperaturze -5°C i zostawiono w naczyniu na stole. Jakie procesy będą zachodziły kolejno? (Fizyka dla gimnazjum część druga książka str. 104, zad. 1)
Proszę o szybką, ale i dobrą odpowiedź.
Daję naj. ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-10T13:12:43+01:00
1.Najpierw lód pobierze ciepło z otoczenia aby ogrzać się do temperatury topnienia (od -5 C do temperatury topnienia czyli 0 C) wg równania
Q = m ΔT Cw
gdzie: Cw -ciepło włąściwe lodu, m - masa lodu , ΔT - przyrost temperatury
2 Gdy lód podgrzeje się do temperatury topnienia tym razem zacznie pobierać ciepło z otoczenia na stopienie wg równania
Q = m Ct
gdzie Ct - ciepło topnienia
3 Gdy lód się stopi powstanie z niego woda o temperaturze 0 C. Woda ta zacznie pobierać ciepło z otoczenia aż do wyrównania się temperatur tej wody i otoczenia wg równania
Q = m ΔT Cw
gdzie Cw to w tym przypadku ciepło właściwe wody