Defiant omlette
maria wants to prepare a basket with the smallest number of eggs, but in such a way that:
- if we remove two eggs each time, then one egg will remain in the basket
- if we remove 4 eggs each time there will remain 3
-if we remove 5 eggs each time there will remain 4
- if we remove 6 each time there will remain 5
- if we remove 7 each time the basket will be empty
calculate how many eggs maria should put in the basket? explain your answer
przetłumacz!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:50:46+01:00
Wyzywający Omlet
Maria chce przygotować koszyk z najmniejszą liczbę jaj, ale w taki sposób, że:
- Jeśli usuniemy dwa jajka za każdym razem, a następnie jedno jajko pozostanie w koszyku
- Jeśli usuniemy 4 jaja za każdym razem nie pozostanie 3
-Jeśli usuniemy 5 jaj za każdym razem będzie nadal 4
- Jeśli usuniemy 6 każdym razem nie pozostanie 5
- Jeśli usuniemy 7 każdym razem kosz będzie pusty
obliczyć, ile jajek Maria powinna umieścić w koszu? uzasadnienie swojej odpowiedzi

Powodzenia :)