Odpowiedzi

2009-10-11T11:59:33+02:00
Stworzone przez Asyryjczyków państwo ze stolicą w Niniwie (okolice obecnego Mosulu) istniało od początków II tysiąclecia do 612r. p.n.e. Inne główne miasta Asyrii: Aszur, Kalchu, Durr Szarrukin. Asyria była o ustroju teokratycznym - król był jednocześnie najwyższym kapłanem. Członkowie rady królewskiej wywodzili się z uprzywilejowanej warstwy wojowników (dzierżawców królewskich, mających obowiązek służby wojskowej i składania danin). Ziemię uprawiali rolnicy i ludność zależna. Rozwój Assyrii opierał się na rolnictwie i handlu gdyż przez miasta asyryjskie przebiegały główne szlaki handlowe łączące Zatokę Perską z Morzem Śródziemnym. Ponadto państwo czerpało ogromne zyski z wypraw wojennych.

Największe imperium ówczesnego świata
  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T11:59:36+02:00
Asyryjczycy, plemiona semickie zamieszkujące obszar pn. Mezopotamii, między rzeką Tygrys a jej lewymi dopływami Wielkim Zabem i Małym Zabem, na którym pojawili się pod koniec III tysiąclecia p.n.e. Uznawani za twórców państwa asyryjskiego (Asyria). Duży wpływ na kulturę Asyryjczyków mieli Sumerowie, Akadowie (język asyryjski jest jednym z gł. dialektów języka akadyjskiego) oraz ich najbliżsi sąsiedzi Babilończycy.

Asyryjczyków charaktyzowała ogromna prężność polityczna i organizacyjna (m.in. III/II tysiąclecie p.n.e. zakładali w Anatolii kolonie handlowe o dużym znaczeniu), byli prekursorami w stosowaniu techniki oblężniczej, posiadali znakomitą armię.
2009-10-11T12:00:55+02:00
Mieszkańcy Asyrii, leżącej na północ od ośrodków wcześniejszych cywilizacji, Sumeru i Akadu, byli przez setki lat kulturowo zacofani w stosunku do swoich sąsiadów z południa. W czasach Sargona Wielkiego i Urnammu tylko chwilowo ziemie asyryjskie zostały zjednoczone z dolną Mezopotamią. Spowodowało to późniejsze wytworzenie się państwowości. Jak informują zapiski asyryjskie, pierwsi królowie tego ubogiego kraju byli nomadami i mieszkali w namiotach. Trudne warunki egzystencji wymusiły poniekąd stworzenie państwa o charakterze wojskowym. Dzięki położeniu na północy Mezopotamii rozwój Asyrii opierał się na handlu, gdyż przez miasta asyryjskie przebiegały główne szlaki handlowe łączące Zatokę Perską z Morzem Śródziemnym. W czasach pokoju chłopi asyryjscy uprawiali rolę.