Na życie na ladzie wpływa wiele czynników. Spośród podanych wybierz dwa główne które decydują o występowaniu organizmów w środowisku lądowym.
światło
wiatr
zawartość soli mineralnych
ilość i dostępność wody
zawartość dwutlenka węgla
podłoże
zawartość tlenu
dostępność pokarmu
temperatura

1

Odpowiedzi

2010-02-09T20:01:23+01:00