1. Czy wiersz Tetmajera można określić jako bezpośrednie liryczne wyznanie? Odpowiedź krótko uzasadnij

2. Tetmajer to prekursor tematyki charakterystycznej dla schyłku wieku. Czy wersyfikacja w utworze jest równie nowatorska? (Uzasadnij odpowiedź)

3. Podaj przynajmniej dwie cechy dotyczące budowy i wersyfikacji wiersza

4. W jakim celu poeta stosuje w wierszu pytania retoryczne? Jaką funkcję pełnią one w utworze?

5. Jakie wartości, postawy i zachowania zostały zanegowane?

6. Podaj i potwierdź cytatami przynajmniej dwa argumenty które formułuje podmiot liryczny, odrzucając wymienione w zadaniu 5 wartości

7. Z takim sposobem odczuwania łączą się pewne charakterystyczne, powtarzając się w literaturze przełomu wieków, motywy. Wymień przynajmniej 3.



Oto wiersz autorstwa Kazimierz Przerwa Tetmajer -"Koniec wieku XIX"



Przekleństwo?... Tylko dziki, kiedy się skaleczy,

złorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze.

Ironia?... Lecz największe z szyderstw czyż się może

równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy?



Wzgarda... lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem,

którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona.

Rozpacz?... Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,

co się zabija, kiedy otoczą go żarem?



Walka?... Ale czyż mrówka rzucona na szyny

może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie?

Rezygnacja?... Czyż przez to mniej się cierpieć będzie,

gdy się z poddaniem schyli pod nóż gilotyny?



Byt przyszły?... Gwiazd tajniki któż z ludzi ogląda,

kto zliczy zgasłe słońca i kres światu zgadnie?

Użycie?... Ależ w duszy jest zawsze coś na dnie.

co wśród użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda.



Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy,

dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza?

Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,

człowiecze z końca wieku?... Głowę zwiesił niemy.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T19:47:52+01:00
1. Nie
2.Moim zdaniem tak, użył tutaj słów które można tak określić (nowatorskie)
3.Rymy np.; żąda - ogląda, zgadnie- dnie
4.----
5.----
6.-----
7.Smutek, Złość, Rozpacz
6 1 6