Odpowiedzi

2010-02-09T19:21:39+01:00
Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli solą ziemi, i światłością świata.
Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.
to jes tez o zakonne zeby ksieza namawilali kolezanki
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:24:57+01:00
Proszę Cię, Panie, daj wiele powołań kapłańskich. Spraw, aby coraz więcej ludzi decydowało się na służbę Tobie. Błagam Cię, Ja, Twój sługa, aby każdy powołany odnalazł w sobie powinność służenia Tobie, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2010-02-09T20:15:25+01:00
O JEZU BOSKI PASTERZU ,KTÓRY POWOŁAŁEŚ APOSTOŁÓW ,ABY ICH UCZYNIĆ ŁOWCAMI DUSZ,POCIĄGNIJ KU SOBIE GORĄCE I SZLACHETNE UMYSŁY MŁODYCH I UCZYŃ ICH SWOIMI NAŚLADOWCAMI I SWOIMI SŁUGAMI .SPRAW,ABY DZIELILI TWOJE PRAGNIENIE POWSZECHNEGO ODKUPIENIA,DLA KTÓREGO PONAWIASZ NA OŁTARZU SWOJĄ OFIARĘ.SPRAW PANIE ,ABY ODPOWIADAJĄC NA TWOJE WOŁANIE PRZEDŁUŻALI TU NA ZIEMI TWOJĄ MISJĘ ,BUDOWALI TWOJE CIAŁO MISTYCZNE-KOŚCIÓŁ I BYLI SOLĄ ZIEMI I ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA.AMEN