W VI w . była to mała rybacka osada . Dzisiaj jest to największy port węzeł komunikacyjnych i miasto pewnego azjatyckiego państwa ( zespół miejski liczy ponad 13 milionów mieszkańców ) rozwinął się tam ciężki przemysł maszynowy, hutniczy i metalowy) spożywczy i włókienniczy . W mieście znajduje się kilka uniwersytetów . Szczególny rozwój miasta rozpoczął się ok . 150 lat temu . Gdy władze zapewniły zagranicznym inwestorom możliwość działania w porcie zgodnie z prawem międzynarodowym . Miasto położone jest w pobliżu ujścia rzeki Jangcy .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:22:02+01:00
2010-02-09T19:29:00+01:00