Długość boku równoległoboku jest o 3 większa od wysokości opuszczonej na ten bok.Wyznacz długości boków równoległoboku wiedząc , że jego pole jest równe 10 i sin alfa= 3/4 gdzie alfa jest kątem ostrym równoległoboku.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T23:41:40+01:00
A = h + 3
P = 10
sinα = ¾
P = h × (h + 3)
10 = h² + 3h
h² + 3h - 10 = 0
Δ = 9 + 40 = 49
√Δ = 7
D ∈ (x > 0)
x₁ = (-3 - 7)/2 ∉ D
x₂ = (-3 + 7)/2 = 2 ∈ D
h = 2
a = h + 3
a = 5
sinα = h/b
2/b = 3/4
3b = 8
b = 2 ⅔