Odpowiedzi

2010-02-09T21:40:51+01:00
Wersja polska:
unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania, Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Guernsey, Jersey i Wyspa Man, posiadają odrębny status dependencji Korony brytyjskiej i nie wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa.

Terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii są: Akrotiri, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dhekelia, Kajmany, Falklandy, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Św. Helena, Turks i Caicos.
Wielka Brytania jest członkiem-założycielem Wspólnoty Narodów zrzeszającej byłe kolonie, dominia i inne posiadłości brytyjskie, wchodzi także w skład G8. Należy do Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której posiada prawo veta.
Wielka Brytania to jedno z głównych mocarstw obecnych czasów. Jej siły zbrojne stacjonują w 80 krajach świata (największe stałe garnizony są w Niemczech, na Cyprze, na Falklandach, w Gibraltarze i w Kanadzie). Wielka Brytania posiada również ok. 200 głowic atomowych. Kraj ten jest również zaliczany do najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej.

Wersja angielska:
unitary island state located in Western Europe. They are included in Great Britain: England, Wales and Scotland put on an island Great Britain, Northern Ireland being in the north part of the island Ireland. The Guernsey, Jersey and the Isle of Man, have the separate status dependencji of British Crown and aren't included in a United Kingdom.
They are dependencies of Great Britain: Akrotiri, Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Territory of the Indian Ocean, British virgin islands, Dhekelia, the Cayman Islands, the Falkland Islands, Southern Georgia and Sandwich Noon, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Św. Helena, Turks and Caicos.
Great Britain is a charter-member of the Commonwealth consisting of former colonies, dominions and other British estates, he is also included in G 8. He is involved in an UN Security Council, in which the law has vetoes. Great Britain is one of principal powers of the today. For her the armed forces are stationed in 80 countries of world (permanent garrisons are largest in Germany, on Cyprus, on the Falkland Islands, in Gibraltar and in Canada). Great Britain is also carrying c 200 nuclear warheads. This country is also being done to most influential in the European Union.

Myślę, że będzie dobrze:)
Pozdrawiam Serdecznie:):P)