Zad 1 . W trapezie równoramiennym podstawy mają długość 8 cm i 6 cm , a kąt 45 przy dłuższej podstawie ma 45 stopni . Oblicz pole tego trapezu .
Zad 2 . Podstawy trapezu mają długość 7 cm i 11 cm , a pole jest równe 36 cm² . Oblicz wysokość tego trapezu .
Zad 3 . Ramiona trapezu równoramiennego mają długość 7 cm , wysokość jest równa 6 cm , a jedna z podstaw ma długość 18 cm . Oblicz obwód tego trapezu jeżeli pole jest równe 90 cm² .

Z obliczeniami proszę . :]

Z góry dziękuję =**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:39:32+01:00
Zad 1 .
a=8
b=6
skoro jest to trapez równoramienny to możemy uznać kąt 45°przy obu kątach dłuższej podstawy. Jeśli opuścimy na dłuższą podstawę wysokość będzie ona miała długość=6cm
a wtedy pole obliczymy:
[(a+b)xh]/2
[(8+6)x6]/2=42cm²

Zad 2 .
P=36cm²
a=7
b=11
[(a+b)xh]/2
36cm²=[(7+11)xh]/2 /x2
72=7h+11h
72=18h
h=4cm

Zad 3 .
2xramiona=7
h=6
b=18
P=90cm²
[(a+b)xh]/2
90=[(a+18)x6]/2 /2
180=6a+108
6a=180-108
6a=72
a=12

Obw.=7x2+18+12=14+30=44cm