1. Z podanych tlenków wybierz te , które wchodzą w reakcję z wodą , i przedstaw równania tych reakcji . Podaj nazwy otrzymanych związków .
Na₂O , Cu₂O , BaO , FeO , Al₂O₃ , MgO , Li₂O , PbO , Cr₂O₃ , K₂O .
2. Uzupełnij podane równania reakcji :
Ca + H₂O ---> ? + ?
K + ? ---> ? + H₂
Ba + ? ---> Ba(OH)₂ + ?
Cs + ? ---> ? + H₂ .
3. Tlenek pewnego jednowartościowego metalu reaguje z wodą , tworząc związek , w którego roztworze papierek lakmusowy barwi się na niebiesko . Masa cząsteczkowa tego tlenku wynosi 30 u . Podaj wzór i nazwę związku powstającego w reakcji tego tlenku z wodą .

1

Odpowiedzi

2011-07-09T21:00:59+02:00

zad.1

Na_2O+H_2O-->2NaOH

produkt: wodorotlenek sodu

 

BaO+H_2O-->Ba(OH)_2

produkt: wodorotlenek baru

 

MgO+H_2O-->Mg(OH)_2

produkt: wodorotlenek magnezu

 

Li_2O+H_2O-->2LiOH

produkt: wodorotlenek litu

 

K_2O+H_2O-->2KOH

produkt: wodorotlenek potasu

 

pozostałe nie reagują z wodą

 

 

zad.2

Ca+2H_2O-->Ca(OH)_2+H_2\\ 2K+2H_2O-->2KOH+H_2\\ Ba+2H_2O-->Ba(OH)_2+H_2\\ 2Cs+2H_2O-->2CsOH+H_2

 

 

zad.3

X2O+H2O-->2XOH

 

2*x+16u=30u

2x=14u /:2

x=7u

 

jest to lit.

reakcja: Li2O+H2O-->2LiOH

LiOH-->wodorotlenek litu

8 4 8