Odpowiedzi

2009-10-11T12:19:08+02:00
Pierwszy kontakt ze szkołą to sytuacja nowa
i nieznana, wywołująca -najczęściej nieuświadomione- poczucie lęku i zagrożenia.
Na ogół ten pierwszy dzień w szkole każdy z nas pamięta bardzo długo i po wielu, wielu latach jest w stanie dokładnie go odtworzyć. Dzieje się tak dlatego,
że pierwszemu spotkaniu ze szkołą towarzyszą silne emocje, a pamięć emocjonalna jest najbardziej trwała i najwierniejsza. Doznane w tym dniu uczucia zapadają głęboko w psychikę, i u dzieci bardziej wrażliwych mogą mieć wpływ na ich stosunek do przyszłych obowiązków szkolnych. Dlatego sprawą wielkiej wagi jest takie zorganizowanie pierwszych dni pobytu dziecka w szkole, by wyniosło ono jak najwięcej przeżyć i doznań pozytywnych.