Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:42:54+01:00
1. Transport kolejowy:
Obecnie długość linii kolejowych w Polsce wynosi około 22 tys. km, przy czym 51% stanowią linie zelektryfikowane. Sieć kolejowa jest w Polsce rozłożona nierównomiernie. Najlepiej rozwinięta jest w centralnej i południowo-zachodniej Polsce, na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych.
2. Transport samochodowy:
Stan dróg kołowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Rozmieszczenie i zagęszczenie sieci drogowej jest nierównomierne. Najbardziej obciążoną drogą międzynarodową jest droga z Gdańska do Cieszyna. Produkcja samochodów jest w Polsce stosunkowo niska.
3. W większych miastach dużą rolę transportową pełnią tramwaje, autobusy, trolejbusy oraz metro.
4. Transport wodny śródlądowy:
Transport rzeczny należy do najtańszych rodzajów transportu, lecz ze względu na sezonowość i koszty inwestycji nie jest w Polsce rozwijany. Rzekami przewozi się towary masowe: piasek i żwir, węgiel kamienny, metale i wyroby z metali, rydy metali, nawozy, drewno i zboża.
5. Transport morski:
Polskie morskie porty handlowe skupiają się w zasadzie w dwóch ośrodkach: zespole portowym Szczecin-Świnoujście oraz Gdańsk-Gdynia.W tym drugim ważną rolę spełnia Port Północny, służący przede wszystkim do przeładunku węgla kamiennego i ropy naftowej.
6. Transport lotniczy:
W naszym kraju charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju i dążeniem do ekspansji terytorialnej. Jest najszybszym i najbezpieczniejszym oraz najdroższym rodzajem transportu. Nasze najdłuższe linie lotnicze to: Warszawa-Bangkok 8000km, Warszawa-Chicago 7500km, Warszawa-Pekin 7000km.
2 3 2