Temat:Polska w czasach Saskich.

1.
A)Jaką unią i dlaczego Polska związała się z Saksonią?
B)Jaki konflikt nazwano wojną północną i jakie skutki miał on dla Polski?
C)Kogo wybrano na mediatora w konflikcie między szlachtą a Augustem II i jakie to miało konsekwencje?
2.
Kiedy zebrał się tzw. sejm niemy, co oznacza to określenie i jego postanowienia?
........................................................................................................................................................
postanowienia:
a)
b)
c)
d)
3.
W 1720 roku 3 państwa:
a)
b)
c)
zawarły porozumienie w Poczdamie utrzymujące słabość Rzeczpospolitej i utrzymanie istniejącego ustroju opartego na.....................................
W 1732 państwa te podpisały traktat "3 czarnych orłów" (nazwa powstała .............................................)
Państwa zobowiązały się w nim, że wspólnie ....................................................................
Układy te były przykładami wtrącania się obcych państw w wewnętrzne sprawy Polski i świadczyły o słabości Rzeczypospolitej.
4.
Wykaż zgubne dla Polski skutki rządów Sasów:
a)
b)
c)
d)
e)
5.
A)Kto i jakie zmiany proponował przeprowadzić w Polsce?
B)Jak rozumiała szlachta głoszony przez siebie pogląd, że Polska "nierządem stoi"?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:55:10+01:00
1.a) Polska zawarła z saksonia unie personalną. Oba państwa były połączane osobą wspólnego władcy.
b)Wojna północa była w latach 1700-1721 między szwecją a rosją. Skutki dla polski to: zmiana władcy z Augusta II Mocnego, a wyznaczonego przez szweją Stanisława leszczyńskiego
c)Stanisław Małachowski, nic to ne dało
2.1717-sejm pod osłoną wojs rosyjskich.Zabroniono się odzywać, bo rosjanie bali się, że ktoś powie liberum veto i sejm zostanie zerwany
postanowienia
-wyprowadzenie wojs saskich za granice
-zmniejszenie liczby wojsk do 24tys
- zakazanie wprowdzania rzódów absolutnych
-wprowadzenie stałego podatku na wojsko
3.a)rosja
b)Austria
c)prusy
zawarły porozumienie w Poczdamie utrzymujące słabość Rzeczpospolitej i utrzymanie istniejącego ustroju opartego nawolnej elekcji i liberum veto
W 1732 państwa te podpisały traktat "3 czarnych orłów" (nazwa powstała od orłów w godłach tych państw)
Państwa zobowiązały się w nim, że wspólnie będą wybierać władcę Polski
a) brak zdecydowania
b)podporządkowanie sie rosji
c) panoszanie sie w polsce szwedów
d)inne państwa mogły wyierać nam króla
e)inne państwa mogływtrącać się w politykę
5. a)Zmian rządali członkowie konfederacji barskiej (detronizacji król, cofnięcia reform, obrony wiary i wolności, przywrócenia rządów sasów, niezależności od rosji)
6. W polsce generalniw wszycy robili co chcieli
7 5 7