5dm³=.........cm³
7,2dm³=..........cm³
10,5dm3=...........cm³
4l=.............cm³
2,5 l = .............cm³
80,3l=...........cm³
2000cm³=..........dm³
4500cm³=......dm³
30000cm³=.............dm³

Z góry dzięki ; *
PILNE !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:39:15+01:00
5dm³=5000cm³
7,2dm³=7200cm³
10,5dm3=10500cm³
4l=4000cm³
2,5 l = 2500cm³
80,3l=80300cm³
2000cm³=0,2dm³
4500cm³=4,5dm³
30000cm³=30dm³
2010-02-09T20:20:13+01:00
=50cm sześciennych
=72cm sześciennych
=105cm sześciennych
=40cm sześciennych
=25cm sześciennych
=800cm sześciennych
=200dm sześciennych
=450dm sześciennych
=3000dm sześciennych