Odpowiedzi

2010-02-09T19:37:58+01:00
- upadek rolnictwa w wyniku długich lat pokoju i prowadzenia wyłącznie wojen obronnych zmalała liczba niewolników pracujących w rolnictwie),

- brak niewolników wykwalifikowanych, zajmujących się pracą rzemieślniczą,

- porzucanie zawodu przez wolnych rzemieślników,

- upadek handlu (powrót do gospodarki naturalnej),

- wyludnianie się miast,

- ogromne wydatki na armię (która była uważana do rozstrzygania wewnętrznych konfliktów) i utrzymanie dworu,