Odpowiedzi

2010-02-09T19:56:58+01:00
OBLENCE:
* Pasożyty uszkadzają tkanki żywiciela i osłabiają go.
* Pasożyty roślin użytkowych, np. węgorki, mątwiki, obniżają plony.
* Przenoszą choroby wirusowe.
* Korzystna rola nicieni glebowych polega na ich udziale w tworzeniu gleby i obiegu materii w przyrodzie.
* Nicienie pasożytnicze wykorzystywane są do zwalczania szkodliwych owadów.

PŁAZIŃCE:
*mają wpływ na kondycję i liczebność kręgowców i bezkręgowców, powodują straty w hodowli zwierząt,
powodują choroby, wirki regulują liczebność organizmow, którymi się żywi
236 4 236