Odpowiedzi

2010-02-09T19:46:34+01:00
Energia cieplna dostarczona do metalu to:
Q = m*ΔT*c
gdzie:
m - masa metalu
ΔT - zmiana temperatury
c - ciepło właściwe metalu

stąd wyznaczamy ciepło właściwe metalu:
c = Q / (m*ΔT) = 2000J / (100g*80⁰C) = 2000J / (0,1 kg*80⁰C) = 250 J/(kg*K)

Najprawdopodobniej tym metalem jest srebro, które ma ciepło właściwe równe 236 J/(kg*K)
12 5 12