1) Masa substancji potrzebna do sporządzenia 300g roztworu o stężeniu 15% wynosi: a) 22,5 g, b) 15g, c) 30g, d) 45g (prosze o obliczenia)
2) Stężenie procentowe roztworu, w którego 300g jest zawarte 51g. soli wynosi: a) 153%, b) 15%, c) 17%, d) 51% (też prosze o obliczenia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:51:51+01:00
1.
Cp=15%
mr=300g
Cp=ms*100%:mr, mamy znaleźć ms, więc przekształcamy wzór:
ms=(Cp/100%)·mr
ms=(15%/100%)*300g
ms= 0,15*300=45g
ms=45g

Odp. D

2.

mr=300g
ms=51g
Cp=ms*100%:mr
Cp=51g*100%:300=17%
Cp=17%

Odp. C

;]]