1. Pole czworokąta foremnego jest równe 36 cm ². Oblicz promień koła:
a) wpisanego w ten czworokąt,
b) opisanego na tym czworokącie.

2. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 4,5 cm. Oblicz długość promienia koła opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość promienia koła wpisanego w ten trójkąt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:50:00+01:00
1. Pole czworokąta foremnego jest równe 36 cm ². Oblicz promień koła:
a) wpisanego w ten czworokąt,
b) opisanego na tym czworokącie

czworokątem foremnym jest kwadrat, więc: a=6 bo a*a=36::6*6=36
a) r=1/2 a
r= 1/2 * 6=3cm
b) R=1/2 a pierwiastek z dwóch
R=3 pierwiastek z dwóch cm.

2. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 4,5 cm. Oblicz długość promienia koła opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość promienia koła wpisanego w ten trójkąt.

h=4,5 cm
R opisanego===2/3 h
R=2/3 * 4,5=3 cm

r wpisanego===1/3 h
r=1/3*4,5=1,5 cm


6 3 6