Przetłumacz zdania w czasie Past Simple używając was/were.
1) Moja mama urodziła się w grudniu.
2) Ja nie urodziłam się w lipcu.
3) Oni urodzili się w Anglii.
4) On był zmęczony wczoraj.
5) My nie byliśmy w pracy w zeszłym tygodniu.
6) Czy ona była twoja najlepszą przyjaciółką?
7) Ten samochód nie był bardzo drogi.
8) Gdzie byłeś dwie godziny temu?

2

Odpowiedzi

2010-02-09T19:44:30+01:00
1) Moja mama urodziła się w grudniu.
My mother was born in December.
2) Ja nie urodziłam się w lipcu.
I was not born in July.
3) Oni urodzili się w Anglii.
They were born in England
4) On był zmęczony wczoraj.
He was tired yesterday.
5) My nie byliśmy w pracy w zeszłym tygodniu.
We weren't at work last week.
6) Czy ona była twoja najlepszą przyjaciółką?
Was she your best friend?#
7) Ten samochód nie był bardzo drogi.
This car was not very expensive..
8) Gdzie byłeś dwie godziny temu?
Where were you two hours ago?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:45:54+01:00
1)My mum was born in December.
2) J wasn't born in July.
3.They were born in England.
4. He was tired yesterday.
5. We weren't at work last week.
6. Was she your best friend?
7. This car wasn't very expensive.
8.Where were you two hours ago?