Tablice,wypisywanie miejsca liczb- Pascal?
Witam, mam do napisania program, ktory w pierwszej kolejnosci losuje 10 roznych,mogacych sie powtarzac liczb, nastepnie gdy uzytkownik wpisze jedna musi wyskoczyc nile razy dana liczba sie powtorzyla.
Program po czesci jest napisany, ale brakuje mi tej ostatniej informacji. np, gdy uzytkownik wpisze 5, a zostaly wylosowane liczby w kolejniosci 2,5,3,4,1,0,5,2,1,9 to program wypisze: w wylosowanych liczbach 5 wylosowano 2 razy

program abc;
uses crt;
var liczby:array[1..10] of byte;
i,x:byte;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to 10 liczby[i]:=random(10);
writeln('Wylosowano liczby:');
for i:=1 to 10 do writeln(liczby[i]);
writeln;writeln;
writw('Jaka liczbe sprawdzic? ' );
readln(x);
writeln;

writeln('W wylosowanych liczbach ',x,' znajduje sie na miejscu:');
repeat until keypressed;
end.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:47:53+01:00
//musisz po prostu stworzyć licznik i napisać pętle w której go powiększysz.
//Do var dopisujemy
licznik:longint;

//po wczytaniu liczby której ilość powtórzeń mamy sprawdzić dodajemy:
for i:=1 to n do
if liczba[i] = x then licznik:=licznik+1;

//na końcu wypisujemy wartość licznika

writeln(licznik);
1 5 1