Odpowiedzi

2010-02-09T20:32:59+01:00
Oblicz masę CuSO₄ × 5H₂O konieczną aby przygotować 250cm³ 0,1 molowego roztworu.

M CuSO₄ × 5H₂O= 63,55+32+64+10+80=249,55 g/mol
ms=?
V=250 cm3= 0,25 dm3
Cm=0,1 mol/dm3

ms= Cm * M * V= 249,55 g/mol *0,25 dm3 *0,1 mol/dm3= 6,23875 g
2 5 2