1. Puszka farby kosztuje a złotych netto, a pędzel do malowania b złotych netto.

a)Ile należy zapłacić za 5 akich puszek i 2 pędzle, doliczając podatek VAT w wysokości 22%?

b) Czy kwota 110zł wystarczy na zakupy, jeśli przyjmiemy za a= 16,50zł i b= 2,50zł jako ceny netto?

2.Monika ma x lat. Jej siostra jest dwa razy starsza, a brat-trzy razy starszy od Moniki.

a)Zapisz wyrażenie opisujące średnią wieku ordzeństwa.
b)Oblicz wartość wyrażenia dla x = 4

3.Na zabawę szkolną zakupiono dwa rodzaje zgrzewek soku. Mniejsza zgrzewka zawierała x sztuk, a większa o 4 kartony więcej. Zakupiono 8 zgrzewek mniejszych i większych. Ile było wszystkich kartonów soku ?

1

Odpowiedzi

2010-02-09T23:52:16+01:00
Zadanie 1
a)
a - cena netto jednej puszki farby
b - cena netto jednego pędzla

(5a + 2b) + 22%

b)
(5 x 16,50zł + 2 x 2,5zł) + 22% = (82,5 zł + 5 zł) + 22% =
= 87,5 zł + 22% = 106,75 zł
Kwota 110 zł wystarczy na zakup 5 puszek farby i 2 pędzle.

Zadanie 2
x - lata Moniki
2x - lata siostry Moniki
3x - lata brata Moniki

średnia = ( x + 2x + 3x) : 3
średnia = 6x : 3
średnia = 2x
Średnia wieku rodzeństwa wynosi 2x czyli tyle lat ile ma siostra Moniki

a)Zapisz wyrażenie opisujące średnią wieku rodzeństwa.
średnia = ( x + 2x + 3x) : 3

b)Oblicz wartość wyrażenia dla x = 4
średnia = ( x + 2x + 3x) : 3
średnia = 2x
średnia = 2 x 4
średnia = 8 lat

Zadanie 3
8x to 8 zgrz po x kartonów soku mniejszych
8(x+4) - to 8 zgrzewek wiekszych po x+4 kartony

8x + 8(x + 4)
8x + 8x + 32
16x + 32