Wypisz środki stylistyczne z wiersza E. Stachury.

Człowiek Człowiekowi
Człowiek człowiekowi wilkiem
Człowiek człowiekowi strykiem
Lecz ty się nie daj zgnębić
Lecz ty się nie daj spętlić

Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty się nie daj zgładzić
Lecz ty się nie daj zdradzić

Człowiek człowiekowi pumą
Człowiek człowiekowi dżumą
Lecz ty się nie daj pumie
Lecz ty się nie daj dżumie

Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty się nie daj zgłuszyć
Lecz ty się nie daj skruszyć

Człowiek człowiekowi wilkiem
Lecz ty się nie daj zwilczyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:53:42+01:00
Paralelizm składniowy, powtórzenia, apostrofy, metafory, wykrzyknienia, kontrast
5 2 5
2010-02-09T19:54:46+01:00
Ja to tu widze tylko RYMY :

- wilkiem-strykiem
- gnębić-spętlić
-szpadą -zdradą
-zgładzić - zdradzić
-pumą - dżumą
-pumie-dżumie
- łomem -gromem
-zgłuszyć -skruszyć

2 1 2