Proszę o pomoc !!!!
Zad. 1 .
Zamień jednostki.
a) 140 g = ..........kg
b) 48 kg = ..........dag
c) 84 mg = .........dag
d) 62 g = ...........dag
e) 4 dag = ..........g
f) 195 g = ..........mg
g) 0,85 dag=.........kg
h) 455 mg =...........kg

zad. 2 .
Ciało zważono na wadze szalkowej. Waga była w równowadze, gdy na szalce leżały odważniki o masach:
50 g, dwa po 20 g, 5g, 1 g, 500 mg, dwa po 200 mg i 10 mg.
a) Jaka jest masa tego ciała?
b) Jaki jest jego ciężar?

BŁAGAM POMOCY !!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-09T20:00:37+01:00
140g = 0,14
48kg = 4800dag
84mg = 0,84dag
62g = 6,2dag
4dag = 40g
195g = 1950mg
0,85dag = 0,085kg
455mg = 0,455kg

50+20+5+1=77g
5+4+0,1=9,1g
77+9,1=86,1
Masa tego ciała to 86,1g
2010-02-09T20:02:59+01:00
A) 0,14 kg
b) 480 dag
c) 0,084 dag
d)6,2 dag
e) 40 g
f)195000mg
g) 0,0085 kg
h) 0,455 kg
zad.2
a)
teraz zamieniamy mg na g:
500 mg = 50 g
200mg = 20 g
10mg = 1 g
50+20+20+5+1=96
50+20+20+2+1= 93
96,93 g = 0,09693 kg
Masa tego ciała to 0,09693 kg
b) Dane:
m= 0,09693 kg
g= 10 N/kg
Szukane :
Fg = ?
----------------
Fg= m*g [kg*N/kg=N]
Fg = 0,09693 * 10
Fg = 9,693
1 5 1