Przetlumacz ;

.. But Dorothy Sherry was different. She not only saw Presley, but she talked to him and travelled with him ! In 1978 Dorothy visited Dr Hans Holzer , a psychic investigator , at his office in Manhattan , New York , with an incredible story. It was in early January 1978 at around eleven at night . Dorothy was sitting alone at home when she suddenly noticed Elvis Presley stading in front of her. " I was fully awake at the time " Dorothy explained , " and I saw him smilling at me. I didn't dare say anything.

3

Odpowiedzi

2010-02-09T19:55:12+01:00
.. Ale Dorota Sherry była różna. Ona nie tylko widziała Presley, ale ona rozmawiała z nim i podróżowała z nim ! W 1978 Doroty odwiedzona Holzer Hans Dr , psychicznego oficera śledczego , w jego biurze w Manhattanie , Nowym Jorku , z niewiarygodną historią. To było wczesnego styczniowego 1978 w około jedenastu w nocy . Dorota usiadła samotnie w domu kiedy ona nagle zauważyła stading Presley Elvis z przodu jej. " Byłem w pełni przebudzony wtedy " Dorota wyjaśniła , " i widziałem jego uśmiech w mnie. Nie zrobiłem ośmielają się powiedzieć cokolwiek.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T19:55:33+01:00
Ale Dorothy Sherry była inna. Ona nie tylko widziała Presleya, ale rozmawiała i podróżowała z nim. W 1978r. odwiedziła doktora Hansa Holzera, psychologa, w jego biurze na Manhattanie, w Nowym Jorku. Opowiedziała mu niesamowitą historię. Był wczesny styczen 1978r., około godz. 11. Dorothy siedziała sama w domu, kiedy nagle zauwazyła Elvisa Presleya stojącego przed nią.
-Byłam całkowicie przebudzona w tamtym czasie - wyjaśniła - i widziałam jak się uśmiechał do mnie. Nie ośmieliłam się nic powiedzieć.
2010-02-09T19:59:23+01:00
...Ale Dorothy Sherry była inna. Ona nie tylko widziała Presleya, ale rozmawiała z nim i podróżowała z nim! W 1978 Dorothy odwiedziłą Dr Hansa Holzera, badacza psychiki, w jego biurze w Manhattanie, Nowym Yorku, z niezwykłą historią. To było wczesnym styczniem 1978 około jedenastej wieczorem. Dorothy siedziała samotnie w domu kiedy niespodziewana wiadomość:
Elvis Presley stoi naprzeciwko niej. "Byłam całkowicie pobudzona w tym czasie" Dorothy tłumaczyła," i zobaczyłam jak on uśmiecha się do mnie. Nie mogłam nic powiedzieć.