1. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar 2 pozostałych kątów. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

2. 3 lata temu posadzono drzewo. Co roku podwajało swą wysokość i teraz ma 144m. Jak duże było to drzewo w dniu posadzenia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:00:52+01:00
1.
I kąt - 90
II kąt - a
III kąt - (90+a)/2
90+a+(90+a)/2=180
90+a+45 + a/2 = 180
a+a/2=45 /*2
3a=90/3
a=30


III kąt = 180-90-30 = 60