Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:36:00+01:00
Obliczmy objętość prostopadłościanu:
V = 20cm × 10 cm × 5cm = 1000 cm³ = 0,001 m³

Gęstość żelaza odczytana z tablic wynosi:
d = 7900kg/m³

Zatem jego masa wynosi:
m = V*d =0,001 m³ * 7900kg/m³ = 7,9 kg

Ciepło właściwe żelaza odczytane z tablic wynosi:
c = 452 J/(kg×K)

Zmiana temperatury wynosi:
ΔT = 1480⁰C = 1480K

Zatem energia jaką trzeba dostarczyć to:
Q = c × m × ΔT = 452 J/(kg×K) × 7,9kg × 1480K = 5 284 784J

Odp. Należy dostarczyć 5 284 784J energii.