Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:23:53+01:00
Morze :
-trawa morska
(Zostera marina)
-rdestnica
(Potamogeton xp.)
-zamętnica błotna
(Zannichellia palustris)
-taśma
(Enteromorpha intestinalis)
-gałęzatka
(Cladophora sp.)
-sałata morska
(Ulva lactuca)
-morszczyn
(Fucus vesiculosus)
-rozróżka
(Ceramium sp.)
-rurecznica
(Polysiphonia sp.)
-widlik
(Furcellaria fastigiata)

Oceany :

glony

brunatnic (strefa przybrzeżna Północnego Atlantyku)
tasiemnic (przy ujściach rzek),
zielenic (strefa gorąca). - pełzatka, walonia
plechy krasnorostu
Na plankton roślinny składają się
okrzemki,
bruzdnice,
kokolitofory i sinice.
1 5 1
2010-02-09T20:25:00+01:00
chryzofity, klejnotki, tobołki, zielenice, ramienice , brunatnice , krasnorosty, plechy, Euglena, klejnotka - morze

1 1 1