Ułóż pytania do podanych pojęć. Pomoże ci w tym przykład.
Przykład: Jak się nazywa jeden z głównych składników powietrza, który nie podtrzymuje spalania i zajmuje około 78& objętościowych powietrza? - azot.

a) ................................................................. - tlenki
b) ..................................................................- reakcja analizy
c) .................................................................- substraty reakcji chemicznej
d) .................................................-produkty reakcji chemicznej .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:10:29+01:00
A) Jak nazywają się związki tlenu z innym pierwiastkiem?
b) Jak nazywa się reakcja, w której z jednego substratu powstaje kilka produktów?
c) Jak nazywają się substancje użyte w reakcji chemicznej?
d) Jak nazywają się substancje otrzymane w wyniku reakcji chemicznej?