1.w polu magnetycznym jednorodnym o indukcji b=o,25 T znajduje się przewodnik o długości l=2,4 m, w którym płynie prąd o natężeniu I=0,75 A. Oblicz siłę działającą na ten przewodnik w następujących przypadkach:
a) przewodnik jest ułożony prostopadle do linii pola
b) przewodnik jest ułożony równolegle do linii pola a zwrot prądu jest zgodny ze zwrotem wektora indukcji
c) przewodnik tworzy z wektorem indukcji kąt 30 stopni
d) przewodnik tworzy z wektorem indukcji kąt 45 stopni


2.pole magnetyczne wytworzone jest przez dwa nieskończenie długie równoległe przewodniki w których płynie prąd o jednakowych natężeniach "I", ale przeciwnie skierowane. Odległość wzajemna przewodników wynosi "d". Wyznacz wartość, kierunek i zwrot wektora indukcji pola magnetycznego
a)w odległości "d" od każdego z przewodników
b)w odległości "d/2" od każdego przewodnika


3.Proton o energii kinetycznej równej 200 MeV wlatuje do jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B=0,75 T pod katem do jego linii. wyznacz:
a)siłę działającą na proton
b)promień okręgu po którym porusza się proton
c0okres obiegu protonu po tym okręgu
Ładunek protonu e=1,6 * 10 do -19 potęgi a jego masa m=1,67*10 do -27 potęgi
Pamiętaj że 1 MeV=1,6*10 do -13 potęgi

proszę chociaż o część zadań!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-11T13:41:09+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj
1/ F = B*I*l*sina
a/ sin90*=1 F=B*I*l = 0,25T*0,75A*2,5m = 0,45 N
b/ sin0* = 0 F=0
c/ sin30*= 0,5 F= 0,5*0,45N = 0,225 N
d/ sin45*= 0,707 F= 0,707*45N = 0,32 N

2/ B = uo*I/[2pi*r]
a/ r=d B = uo*I/[2pi*d]
proponuję następującą konkretną sytuację:
-- patrzymy w kierunku przewodników
-- w lewym prąd w kier. od nas, a w prawym do nas
-- równoodległy o d od obu przewodników punkt tworzy z nimi trójkąt równo-
boczny czyli o kątach 60*
--kier. wektora B od lewego przew. pokrywa się z prawym bokiem trójkąta
i na odwrót
--wypadkowy wektor Bw jest przekątną rombu o bokach B tworzących kąt 60*
i wynosi Bw = 2Bcos60* = 2*uo*I*cos30*/[2pi*d] i jest skierowany pionowo
w dół.

b/ r=d/2 B=uo*I/[2pi*d/2] = uo*I/[pi*d]
w połowie odległości między przewodnikami oba wektory B są zgodnie
skierowane w dół i Bw = 2B = 2*uo*I/[pi*d]

3a/ F = qvBsina= evBsin90*=evB
v=[2Ek/m]^1/2 = 1,93*10^8 m/s
F = 1,6*10^-19C*1,93*10^8m/s*0,75T = 2,316*10^-11N

b/ r = mv/[eB] = 1,67*10^-27kg*1,93*10^8m/s / [o,75T*1,6*10^-19C] =
r = 2,68m

ufffffffff! pozdrawiam
czarnadziura
3 5 3
  • Użytkownik Zadane
2010-02-11T15:21:11+01:00
1/ F = B*I*l*sina
a/ sin90*=1 F=B*I*l = 0,25T*0,75A*2,5m = 0,45 N
b/ sin0* = 0 F=0
c/ sin30*= 0,5 F= 0,5*0,45N = 0,225 N
d/ sin45*= 0,707 F= 0,707*45N = 0,32 N

2/ B = uo*I/[2pi*r]
a/ r=d B = uo*I/[2pi*d]
proponuję następującą konkretną sytuację:
-- patrzymy w kierunku przewodników
-- w lewym prąd w kier. od nas, a w prawym do nas
-- równoodległy o d od obu przewodników punkt tworzy z nimi trójkąt równo-
boczny czyli o kątach 60*
--kier. wektora B od lewego przew. pokrywa się z prawym bokiem trójkąta
i na odwrót
--wypadkowy wektor Bw jest przekątną rombu o bokach B tworzących kąt 60*
i wynosi Bw = 2Bcos60* = 2*uo*I*cos30*/[2pi*d] i jest skierowany pionowo
w dół.

b/ r=d/2 B=uo*I/[2pi*d/2] = uo*I/[pi*d]
w połowie odległości między przewodnikami oba wektory B są zgodnie
skierowane w dół i Bw = 2B = 2*uo*I/[pi*d]

3a/ F = qvBsina= evBsin90*=evB
v=[2Ek/m]^1/2 = 1,93*10^8 m/s
F = 1,6*10^-19C*1,93*10^8m/s*0,75T = 2,316*10^-11N

b/ r = mv/[eB] = 1,67*10^-27kg*1,93*10^8m/s / [o,75T*1,6*10^-19C] =
r = 2,68m

3 3 3