Zadanie 8 Ch,
Ułóż równania reakcji podanych tlenków z wodą lub zaznacz,źe reakcja nie zachodzi. Podaj nazwy otrzymanych związków.

a) tlenek węgla(IV)
b) tlenek węgla(II)
c) tlenek fosforu (V)
d) tlenek siarki (IV)
e) tlenek miedzi (II)
f) tlenek azotu (V)
g) tlenek krzemu (VI)

1

Odpowiedzi

2013-01-16T12:57:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) CO₂ + H₂O ---> H₂CO₃ ... kwas węglowy
b) CO + H₂O ---> nie zachodzi
c) P₄O₁₀ + 6H₂O ---> 4H₃PO₄ ... kwas fosforowy (V)
d) SO₂ + H₂O ---> H₂SO₃ ... kwas siarkowy (IV)
e) CuO + H₂O ---> nie zachodzi
f) N₂O₅ + H₂O ---> 2HNO₃ ... kwas azotowy (V)
g) SiO₂ + H₂O ---> nie zachodzi