Kto przetłumaczy na j.polski?

Why Thanksgiving?
The first settlers who came to America much of tkis country knew.Approehing winter cold and henger.The indians tought them to hunt wild turkeyg and it is these bivds saved the pilgrims from stavvation.To commemorate the last Thursday of uorember is almast every home it is a turkery.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T20:16:41+01:00
Dlaczego Dziękczynienia?
Pierwszych osadników, którzy przybyli do Ameryki wiele tkis kraju knew.Aborygeni zimą zimno i henger.The Indian nauczyła je do polowania na dzikie turkeyg i te bivds zapisane pielgrzymów z stavvation.To uczcić ostatni czwartek uorember jest almast każdym domu to jest turkery