Pilne!!!
Nie masz, i po drugi raz nie masz wątpliwości,

Żeby cnota miała być kiedy bez zazdrości:

Jako cień nieodstępny ciała naszladuje,

Tak za cnotą w też tropy zazdrość postępuje.Nie może jej blasku znieść ani pojźrzec w oczy,

Boleje, że kto przed nią kiedy wysszej skoczy;

A iż baczy po sobie, że się wspinać prózno,

Tego ludziom uwłóczy, w czym jest od nich rózno.Ale człowiek, który swe pospolitej rzeczy

Służby oddał, tej krzywdy nie ma mieć na pieczy;

Dosyć na tym, kiedy praw, ani niesie wady;

Niechaj drugi boleje, niech się spuka jady!Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody

Ani się też ogląda na ludzkie nagrody;

Sama ona nagrodą i płacą jest sobie

I krom nabytych przypraw świetna w swej ozdobie.A jesli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,

Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,

A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.
1.Dlaczego cnota jest przedmiotem zazdrości?
2. Kto zasługuje na miano cnotliwego człowieka?
3.Jaka nagroda może zrównoważyć cnotę ?
4. Kto szczególnie zasługuje na niebo po śmierci ?
Środki stylistyczne.

Bardo proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:26:46+01:00
1.Cnota jest przedmiotem zazdrości, ponieważ nie można jej dorównać, spojrzeć prosto w oczy.

2.Osoba, która zasługuje na miano cnotliwego człowieka oddał się pospolitej służbie, który nie ma nic wspólnego z krzywdą.

3.Cnota może zostać zrównoważona kromem nabytych przypraw.

4.Tylko ludzie poświęcający się dla ojczyzny zasługują na niebo po śmierci.

epitety:cień niedostępny,pospolita rzecz,ludzkie nagrody,nabyte przyprawy

porównania:---------------------------
uosobienia:"Jako cień nieodstępny ciała naszladuje..","Tak za cnotą w też tropy zazdrość postępuje","Boleje, że kto przed nią kiedy wysszej skoczy","Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody Ani się też ogląda na ludzkie nagrody"

metafory:"Sama ona nagrodą i płacą jest sobie "

Mam nadzieję,że pomogłam