Odpowiedzi

2009-10-11T20:23:56+02:00
UWAGA JA NIE BRAŁEM TEGO Z KSIĄŻKI TYLKO Z NETA

1. Ojcze nasz który jesteś w niebie.......". Tymi słowami wielu chrześcijan zarówno teraz jak i w przeszłości zwracało się do Boga. A jak ujawniają Ewangelie, takiej modlitwy nauczał sam Jezus Chrystus. I to właśnie posłuszni jego słowom nazywamy dziś Boga swoim Ojcem. Ale czy przez te słowa wszyscy rozumiemy to samo? Wielu wierzy, że Ojciec jest Bogiem, oraz Syn jest Bogiem, a także i Duch Święty jest Bogiem. Innymi słowy, wierzą że Trzy osoby boskie - Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jednego Boga. Boga który według nich, w historii starotestamentalnej ukazał się jako jeden Jahwe, a tak naprawdę składa się z trzech osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Z ich nauki wynika więc, że osoba Ojca jest Bogiem obok dwóch innych osób. Ale czy jest to prawdą, której uczy Biblia? Z całą pewnością można powiedzieć, że Ojciec jest Bogiem. I jest to zdanie prawdziwe. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, drogi czytelniku, nad tym, że Biblia przedstawia Boga jako Ojca. Nie tylko Ojca jako Boga. Ale Boga jako takiego - całego w swej postaci - jako Ojca. Czy brałeś taką ewentualność pod uwagę? A to ma zasadnicze znaczenie. Myślę, że warto się nad tym głębiej zastanowić. Bo jeśli według nauk Biblii, nie tylko osoba Ojca jest Bogiem, ale to cały Bóg Jahwe jest Ojcem, to taka nauka o Bogu Ojcu zasadniczo różni się od - przyjmowanej dzisiaj przez wielu - nauki o Bogu w Trójcy. Nauki, która głosi, że tylko jedna z osób będących w Bogu jest Ojcem. Potwierdza natomiast naukę, że jedynym Bogiem wszechświata jest niepodzielony na kilka osób Bóg Jahwe, zwany przez swych wyznawców Ojcem. Podsumowując ten wstęp, wysuwam tezę, iż według Biblii to cały Bóg Jahwe jest Ojcem, a nie tylko jedna z jego osób. I twierdzę, że tak wierzyli Izraelici, Jezus i apostołowie.


2.Nie zdołalibyśmy stwierdzić z pewnością, czy Bóg istnieje i jaki jest, gdyby On sam nie podjął inicjatywy, by się objawić. Musimy wiedzieć, jaki On jest i jaki jest Jego stosunek do nas. Załóżmy, że wiedzielibyśmy, że Bóg istnieje, ale przy tym jest podobny do Adolfa Hitlera - kapryśny, zły, pełen uprzedzeń i nienawiści, okrutny. To byłoby straszne!

Musimy spojrzeć uważnie na horyzont historii, szukając jakiegoś klucza do Bożego objawienia. Jest jeden taki wyraźny klucz. W małej wiosce w Palestynie, prawie 2000 lat temu, w stajni, urodziło się dziecko. Dziś cały świat nadal świętuje narodziny Jezusa.

3.Ludzie od zawsze próbują dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest mądrość i jak ją osiągnąć. Pomaga im w tym filozofia, a także nauka, na którą poświęcają większość swojego życia. Chodzą do szkoły, czytają książki oraz podróżują, poznając w ten sposób świat. Zarówno tekst „Księgi Mądrości” jak i wiersz „Zaklęcie” mówią o mądrości, jednak w różnych aspektach. W „Księdze Mądrości” jest ona wywyższona ponad wszystko, nie można porównywać jej z żadnymi bogactwami, gdyż są one przy niej marnością.
1 5 1