Odpowiedzi

2010-02-09T20:18:48+01:00
RODZAJE:
KATASTROFY EKOLOGICZNE

POWODZIE

POŻARY

TRZĘSIENIA ZIEMI

OSUWISKA

ZASPY I OBLODZENIA

BURZE I HURAGANY

KATASTROFY PRZEMYSŁOWE

PRZYCZYNY KATASTROF

WYBUCHY PRZEMYSŁOWE

POŻARY PRZEMYSŁOWE

SKAŻENIA PRZEMYSŁOWE

TRANSPORT TSP

AWARIE ELEKTROWNII
SKUTKI:


1. Zanieczyszczenia środowiska
2. Samooczyszczanie wód oraz czynnikiekologicznewpływające na jego przebieg
3. Kwaśne deszcze
4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie
5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
6. Odpady komunalne i przemysłowe
7. “Dzikie wysypiska” na przykładzie Szwajcarii
8. Zmiany klimatu a zmiany cywilizacyjne - efekt szklarni
9. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ich ochrony
10. Zanieczyszczenia powietrza
11. Odpady komunalne, woj. Lubelskie
12. Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja
13. Wady i zalety energetyki jądrowej
14. Odnawialne źródła energii i zasobów
15. Środki transportu: korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji
16. Zagłada dla lasów równikowych
17. Dziura ozonowa
18. Czas przestać robić z natury ludzkich igraszek, wielkie śmietnisko, to się źle skończy wszystko

1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T20:19:22+01:00
Ktastrofy ekologiczne :
-tankowce, zakazenie
-bomby atomowe, skarzenie terenu
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:19:22+01:00
1. Zanieczyszczenia środowiska
2. Samooczyszczanie wód oraz czynniki ekologiczne wpływające na jego przebieg
3. Kwaśne deszcze
4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie
5. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
6. Odpady komunalne i przemysłowe
7. “Dzikie wysypiska” na przykładzie Szwajcarii
8. Zmiany klimatu a zmiany cywilizacyjne - efekt szklarni
9. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód oraz metody ich ochrony
10. Zanieczyszczenia powietrza
11. Odpady komunalne, woj. Lubelskie
12. Przyczyny niszczenia i degradacji gleb, oraz ich ochrona i rekultywacja
13. Wady i zalety energetyki jądrowej
14. Odnawialne źródła energii i zasobów
15. Środki transportu: korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju motoryzacji
16. Zagłada dla lasów równikowych
17. Dziura ozonowa
18. Czas przestać robić z natury ludzkich igraszek, wielkie śmietnisko, to się źle skończy wszystko

Katastrofie ekologicznej sprzyjają globalne zagrożenia ekologiczne:

* globalne zmiany klimatyczne
* niszczenie warstwy ozonowej
* zakwaszenie atmosfery i wód
* deforestacja powierzchni Ziemi
* stepowienie i pustynnienie powierzchni Ziemi
* zanieczyszczenie mórz i oceanów
* degradacja zasobów wody pitnej
* ograniczenie bioróżnorodności i ekologicznych użytków pozaekonomicznych
* zanieczyszczenie okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej.
* zniszczenie Jeziora Aralskiego
5 3 5