1. wyznacz pozostałych boków trójkąta prostokątnego, w którym :
a)
jeden kąt ostry ma miarę 30 stopni, a przyprostokątna przeciwległa do jego ma długość 5 cm.

b)
jeden kąt ostry ma miarę 45 stopni, a przyprostokątna przeciwległa do jego ma długość 5 cm.

c)
eden kąt ostry ma miarę 45 stopni, a przyprostokątna przeciwległa do jego ma długość 7 pierwiastek z 2 cm.

d)
eden kąt ostry ma miarę 60 stopni, a przyprostokątna przeciwległa do jego ma długość pierwiastek z 45 cm.

e)
eden kąt ostry ma miarę 45 stopni, a przyprostokątna przeciwległa do jego ma długość pierwiastek z 6 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:35:17+01:00
A)
a=5
b=2a
b=2*5
b=10
c=2a√3/2
c=a√3
c=5√3
b)
a=5 (dwa boki takiej samej dlugosci)
b=a√2
b=5√2
c)
a=7√2 (dwa boki takiej samej dlugosci)
b=a√2
b=7√2*√2
b=7*2
b=12
d)
a=√45
b=2a
b=2√45
c=2a√3/2
c=a√3
c=√45*√3
c=√135
c=√9*15 (wszystko pod pierwiastkiem)
c=3√15
e)
a=√6 (dwa boki tej samej dlugosi)
b=a√2
b=√6*√2
b=√12
b=2√3
1 3 1