Zad 1
a) Oblicz długosc boku kwadratu o przekątnej 2
b) Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5
c)o Ile dłuzszy jest bok o kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadratu o przekątnej 8?

zad 2

oblicz wysokosc trójkąta równobocznego o boku
a) 12
b)5


zad 3

oblicz pole trójkąta równobocznego o boku

a) 12
b) 10

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:36:06+01:00
1.
a) d=a√2
d= 2
a√2=2 /* √2
a= √2
b)
d=a√2
d= 2
a√2=5 /* √2
a=√5
obw= √5 * 4 = √20

c)d=a√2
d= 2
a√2=10 /* √2
a= √10

d=a√2
d= 2
a√2=8/* √2
a= √8

bok kwadratu jest dłuższy o √2

2.
a )
h=a√3/2
h= 12√3 /2 = 6√3
b)
h=a√3/2
h= 5√3/2

3.
a)
P=a²√3/4
P= 12²√3/4 = 144√3/4 =36√3 = 6√3
b)
P=a²√3/4
P=10²√3/4 = 100√3/4 = 25√3=5√3

2010-02-09T20:57:51+01:00
1.
a)
d=2
d(przekątna)=a√2
2=a√2 /÷√2
a=2×√2/√2×√2 (usuwanie niewymiernosci z mianownika)
a=2√2/2 (dwójki sie skracają)
a=√2
b)
d=5
a=?
obw=?
d=a√2
5=a√2 /÷√2
a=5×√2/√2×√2
a=5√2/2
obw=4a=4×5√2/2=10√2
c)
d1=10
d2=8
a1=?
a2=?
d1=a1√2
10=a1√2/÷√2
a1=10×√2/√2×√2
a1=5√2
d2=a2√2
8=a2√2 /÷√2
a2=8√2/√2×√2
a2=4√2
a1-a2=5√2-4√2=1√2
odp: o 1√2
2.
a)
a=12
h=?
h=a√3/2=12√3/2=6√3
b)
a=5
h=a√3/2=5√3/2
3.
a)
a=12
h=?
P=?
h=a√3/2=12√3/2=6√3
P=1/2×a×h=1/2×12×6√3=36√3j²
b)
a=10
h=?
P=?
h=a√3/2=10√3/2=5√3
P=1/2×a×h=1/2×10×5√3=25√3j²