Dopasuj elementy tak aby powstały prawdziwe zdania.
1. Parcie jest
2. Jednostką parcia w układzie SI jest
3. Ciśnienie jest
4. Paskal jest

a) jednostką ciśnienia w Układzie SI.
b) niuton.
c) miarą wartości siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię.
d) kilogram.
e) siłą nacisku, jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia, w którym się znajdują.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:22:39+01:00
2010-02-09T20:23:42+01:00
2010-02-09T20:25:57+01:00