1. Puszka farby kosztuje a złotych netto, a pędzel do malowania b złotych netto.

a)Ile należy zapłacić za 5 takich puszek i 2 pędzle, doliczając podatek VAT w wysokości 22%?

b) Czy kwota 110zł wystarczy na zakupy, jeśli przyjmiemy za a= 16,50zł i b= 2,50zł jako ceny netto?

2.Monika ma x lat. Jej siostra jest dwa razy starsza, a brat-trzy razy starszy od Moniki.

a)Zapisz wyrażenie opisujące średnią wieku rodzeństwa.
b)Oblicz wartość wyrażenia dla x = 4

3.Na zabawę szkolną zakupiono dwa rodzaje zgrzewek soku. Mniejsza zgrzewka zawierała x sztuk, a większa o 4 kartony więcej. Zakupiono 8 zgrzewek mniejszych i większych. Ile było wszystkich kartonów soku ?

2

Odpowiedzi

2010-02-09T20:30:28+01:00
1.
a)
1,22*(5a+2b)
b)
tak, gdyz całość kosztuje 106,75
2.
a) (x+2x+3x)/3
b) 8
3.
8*x + 8* (x+4)
2010-02-09T20:39:47+01:00
1. Puszka farby kosztuje a złotych netto, a pędzel do malowania b złotych netto.
a)Ile należy zapłacić za 5 takich puszek i 2 pędzle, doliczając podatek VAT w wysokości 22%?

a - cena zł 1 puszki farby netto
b - cena zł 1 pędzla netto

(5a + 2b)*1,22

b) Czy kwota 110zł wystarczy na zakupy, jeśli przyjmiemy za a= 16,50zł i b= 2,50zł jako ceny netto?

(5*16,50zł/1szt + 2*2,5zł/1szt)*1,22 =
= (82,5 zł + 5 zł)*1,22 =
= 87,5 zł*1,22 =
= 106,75 zł

Kwota 110 zł wystarczy na zakup 5 puszek farby i 2 pędzle

2.Monika ma x lat. Jej siostra jest dwa razy starsza, a brat-trzy razy starszy od Moniki.

x - lata Moniki
2x - lata siostry Moniki
3x - lata btata Moniki

śr. = ( x + 2x + 3x) : 3
śr. = 6x : 3
śr = 2x
średnia wieku rodzenstwa wynosi 2x czyli tyle ile lat ma siostra Moniki

a)Zapisz wyrażenie opisujące średnią wieku rodzeństwa.
śr. = ( x + 2x + 3x) : 3
b)Oblicz wartość wyrażenia dla x = 4
śr. = ( x + 2x + 3x) : 3
śr. = 2x
śr = 2*4
śr. = 8 lat

3.Na zabawę szkolną zakupiono dwa rodzaje zgrzewek soku. Mniejsza zgrzewka zawierała x sztuk, a większa o 4 kartony więcej. Zakupiono 8 zgrzewek mniejszych i większych. Ile było wszystkich kartonów soku ?
8x (8 zgrzewek po x kartonów soku mniejszych)
8(x+4) - 8 zgrzewek wiekszych po x+4 kartony
8x + 8(x + 4)=
= 8x + 8x + 32
16x + 32
1 5 1