Odpowiedzi

  • goma
  • Początkujący
2010-02-09T22:05:33+01:00
Zad1.
wśród poniżej wymienionych terminów podkreśl te, które dotyczą łyka:
włókna mięśniowe, żywe komórki, przewodzi wodę, transortuje produkty fotosyntezy,zdrewniałe ściany z jamkami, poprzeczne ściany z otworkami.
zad2.
z jakiej tkanki zbudowane są włosniki, przystosowane do pobierania wodyi soli mineralnych?
zad3.
dlaczego sosnę nazywamy nazywamy rośliną nagonasienną i nagozalążkową?
zad.4
w jakim celubyliny- wieloletnie rośliny zielne wytworzyły bulwy, kłącza i cebule?
zad.5
źdźbło- to łodyga zbóż i traw. dlaczego nie łamie się ona pod wpływem wiatru, mimo że dźwiga ciężkie kłosy z ziarnami?
zad6.
uzupełnij zdania.
kwiat jest organem służącym do...........
proces przeniesienia pyłku na zmianę słupka nazywamy...........
ze względu na sposób zapylenia kwiaty dzielimy na.............
zad7.
a) wypisz trzy cechy charakterystyczne dla roślin jednoliściennych
7 3 7