Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:36:21+01:00
-Większe starania międzynarodowe oraz ustalenie osrodków najwiekszego zagrożenia
–Stały dialogu z organizacjami pozarządowymi na temat stanu środowiska naturalnego w regionie Arktyki.
– Koordynacja wysiłków podejmowanych wspólnie z państwami i terytoriami regionu
arktycznego oraz innymi zainteresowanymi stronami, zmierzających do promowania
wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska. Rozwijanie opartej na ekosystemie
gospodarki morskiej w obrębie Oceanu Arktycznego poprzez dzielenie się przez UE
swoim doświadczeniami z państwami regionu arktycznego.
– W przypadku gdy strategie i projekty UE dotyczą regionu Arktyki – uwzględnianie ich
wpływu na środowisko naturalne przed podejmowaniem decyzji. Działanie na rzecz
wykorzystywania analiz skutków, jakie niesie ze sobą realizacja projektów i programów
oddziałujących na środowisko Arktyki (włącznie ze strategicznymi analizami
oddziaływania), oraz na rzecz wymiany doświadczeń z państwami regionu arktycznego.
– Działanie na rzecz kontroli i monitorowania chemikaliów na terenie Arktyki. Zwiększenie
wysiłków zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń na terenie Arktyki, wywołanych
przez trwałe zanieczyszczenia organiczne, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, włącznie
z tymi pochodzącymi ze źródeł lądowych. Dalsze wspieranie działań mających na celu
niszczenie znajdujących się na terenie Arktyki składów szkodliwych chemikaliów oraz
ograniczenie ryzyka uwalniania się substancji radioaktywnych.
– Rozwijanie współpracy mającej na celu zwiększanie oszczędności energii pierwotnej,
poprawę efektywności energetycznej oraz lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii na terenie Arktyki.

więcej nie znalazłam jeśli o to chodzi to sie ciesze, a jak nie no to trudno:)
4 2 4