1.Porównaj komórkę roślinna , zwierzęcą i grzyba
2.Wymień organella komórkowe i podaj ich funkcje
3.Wymień elementy optyczne w mikroskopie
4.Czym różni się rozmnażanie płciowe i bezpłciowe
5.wymień czynności życiowe organizmów żywych
6.Podaj po trzy przykłady organizmów, które oddychają tlenowo i beztlenowo
7.wymień 5 sposobów poruszania się organizmów wraz z jednym przykładem

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:51:27+01:00
1. Roślinna: posiada celulozową ścianę komórkową,błonę, cytozol, mitochondria, chloroplasty, jądro, aparat golgiego ,siateczkę endoplazmatyczną, rybosomy,wodniczka.
Zwierzeca: posiada błonę,cytozol, mitochondria,jądro,rybosomy, aparat golgiego wodniczka
Grzyb: cytozol, ścianę mureinową, mitochondria, błonę,wodniczka.

Roślinna posiada ścianę która utrzymuje kształt komórki i zabezpiecza przed uszkodzeniami, jest autotrofem więc posiada chloroplasty, łącznosć miedzy komórkami zachowana przez wypustki- plasmodesmy;
komórka zwierzęca i grzyba żywią się cudzożywnie więc nie posiadają chloroplastów.

2. Jądro- sterowanie czynnościami życiowymi komórki, przechowywania mat. genetycznego
Chloroplast- zawierają chlorofil przeprowadzają fotosyntezę
Mitochondrium- zachodzi proces oddychania (utleniania)
Ściana komórkowa- ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, nadaje kształt
Błona- przepuszcza lub nie przepuszcza substancje odżywcze/ szkodliwe
Cytozol/cytoplazma- utrzymuje organella i przekazuje substancje
Wodniczka- przechowuje,trawi i wydala substancje odżywcze ,produkty przemiany materii ,wodę
Rybosomy,siateczka endoplaz,atyczna, aparat golgiego- biosynteza białek

3.


4. Płciowe prowadzi do rekombinacji cech ,potomstwo jest hybrydą rodziców,wymaga obecności obojga rodziców
bezpłciowe- potomstwo jest identyczną kopią org. macierzystego,wyróżnia się kilka rodzajów np. pączkowanie

5. Czynności życiowe: oddychanie/wymiana gazowa
wzrost
lokomocja
odżywiane
wydalanie
rozmnażanie


6. Tlenowo: bakterie -aeroby,euglena zielona, bakteria zgorzeli-gnilne
beztlenowo: drożdże, anaeroby,E.coli

7. tryb osiadły/ bierna lokomocja: okrzemka
dzięki rzęskom: pantofelek
dzięki wiciom: euglena zielona
taksje-bakterie
undulipodia (nibynóżki) -ameba
3 3 3
2010-02-09T21:32:19+01:00
3w prostych mikroskopach (z lusterkiem> oświetlacz czyli kondensor, okular i obiektyw