Pilne! Proszę o rozwiązanie jeszcze dziś! Z góry dziękuję... :)
1. Uzupełnij:
a) 2x(3y+........)=........+12x²
b) 5t²(........-0,2rt)=t²........
c) -1/2y(2y²+........)=........-4y
d) ........-2ab²/8 (ta cała liczba jest dzielona przez 8)= 2ab-........
e)kn(........-n)=-k²n-........
f) ........×(3xy-2t)=6x²y-........
g) 1/2a(4a²b²-........)=........-a³
h) 3t²+........./-6(ta cała liczba dzielona jest przez -6) =........-1/3
2. Uzupełnij grafy:
a) -5/6x+1/3×(-6)=...
b) 6s²-4t²:2=...
c) 2x²-3×1/2y=...
d) 3/4ab+a²×(-2a²)=...
e) 5xy-6x²+1/2×3y=...
f) 1/3x-1/2-24xy×1/8x=...
g) 3ab-12a²+18b²:(-3)=...
3. Uzupełnij graf:
trzy x minus dziewięć dzielone przez cztery (to wszystko zapisane w jednym ułamku) razy 8x=.....:3=.....razy 1/2x=.....

DzIęKuJę WsZyStKiM, kTóRzY mI PoMoGlI!!! pOzDrAwIaM :)

1

Odpowiedzi

2013-12-26T01:09:22+01:00
1.\\a)\ 2x(3y+4x)=6xy+12x^2\\\\b)\ 5t^2(\frac{1}{5}-0,2rt)=t^2-rt^3\\\\c)\ -\frac{1}{2}y(2y^2+8)=-y^3-4y\\\\d)\ \frac{16ab-2ab^2}{8}=2ab-\frac{1}{4}ab^2\\\\e)\ kn(-k-n)=-k^2n-kn^2\\\\f)\ 2x(3xy-2t)=6x^2y-4xt\\\\g)\ \frac{1}{2}a(4a^2b^2-2a^2)=2a^3b^2-a^3


2.\\a)\ (-\frac{5}{6}x+\frac{1}{3})\cdot(-6)=5x-2\\\\b)\ (6s^2-4t^2):2=3s^2-2t^2\\\\c)\ (2x^2-3)\cdot\frac{1}{2}y=x^2y-\frac{3}{2}y\\\\d)\ (\frac{3}{4}ab+a^2)\cdot(-2a^2)=-\frac{3}{2}a^3b-2a^4\\\\e)\ (5xy-6x^2+\frac{1}{2})\cdot3y=15xy^2-18x^2y+\frac{3}{2}y\\\\f)\ (\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}-24xy)\cdot\frac{1}{8}x=\frac{1}{24}x^2-\frac{1}{16}x-3x^2y\\\\g)\ (3ab-12a^2+18b^2):(-3)=-ab+4a^2-6b^2


3.\\\frac{3x-9}{4}\cdot8x=(3x-9)\cdot2x=6x^2-18x\\\\(6x^2-18x):3=2x^2-6x\\\\(2x^2-6x)\cdot\frac{1}{2}x=x^3-3x^2
40 4 40
Super! Raczej wszystko dobrze! Warto skorzystać! I dzięki!
a dlaczego nie ma przykładu h