Odpowiedzi

2010-02-09T20:59:56+01:00
Apokalipsa Świętego Jana - jedyna prorocza księga Nowego Testamentu opisująca zagładę świata i Sąd Ostateczny. Apokalipsa zawiera bardzo liczne odwołania do Starego Testamentu. Tradycja za autora uważa św. Jana Ewangelistę (choć nie jest to pewne a eschatologia księgi różni się od eschatologii Ewangelii Jana). Powstanie datuje się na okres prześladowań chrześcijan w Azji Mniejszej (a więc po roku 68) i najprawdopodobniej powstawała w różnych etapach.
Jest to jedna z najtrudniejszych do zrozumienia i bardzo różnie interpretowanych ksiąg biblijnych. Niektórzy Ojcowie Kościoła (m.in. św. Jan Chryzostom) sprzeciwiali się włączaniu tej księgi do kanonu ze względu na jej wieloznaczność i nadużywanie przez heretyków. W niektórych tłumaczeniach (np. tłum. z greckiego, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975) Księga ta nosi nazwę: "Objawienie Św. Jana".