1)Podkreśl imiesłowy
drewniany, podlany, niepokojąco, pijąc, piękny, rozbawieni, wziąwszy, spacerująca
Podkreśl czasowniki przechodnie
wytłumaczyć, lecieć, ulepić, spać, zapiąć, rozgrzać, czuć, drzemać

2)Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłowy. Nazwij je.
prosić, zaspać, obierać, wrócić, tańczyć

3)Z podanych zdań wypisz rzeczowniki. Określ ich formę gramatyczną.
a)Uczniowie napisali trudne zdania
b)Dowódca wydał rozkaz żołnierzom
c)Dawniej rolnicy młócili zboże kosą dziś posługują się kombajnami

3

Odpowiedzi

2010-02-09T20:51:59+01:00
Pijąc, wziąwszy,
prosić-prosząc
wrócić-wróciwszy
czuć-czując
uczniowie
dowódca
rolnicy
2010-02-09T21:00:34+01:00
1. drewniany, podlany, piękny,
czaowniki przechodnie;
wytłumaczyć, ulepić, zapiąć, rozgrzać,
2.proszony, - im.przymiotnikowy bierny
zaspany,-im.przymiotnikowy bierny
odbierający-im.przymiotnikowy czynny
wrucony-im.przymiotnikowy bierny
tańczony-im.przymiotnikowy bierny
3.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T21:01:34+01:00
1.
podlany
pijąc
rozbawieni
wziąwszy
spacerująca


ulepić
zapiąć
rozgrzać
2.
prosić- prosząc- imiesłów przymiotnikowy czynny
zaspać- zaspawszy- imiesłów przysłówkowy uprzedni
obierać- obrany- im. przymiotnikowy bierny
wrócić- wracająca- im. przymiotnikowy czynny
tańczyć- tańczący- im. przymiotnikowy czynny

3.
1) Uczniowie- mianownik, liczba mnoga, rodzaj męski
zdania- mianownik, l. mnoga, rodz. nijaki
2) Dowódca- mianownik, l. poj, rodz. męski
rozkaz- mianownik, l.poj, rodz, męski
żołnierzom- celownik, l. mno, rodz. męski
3)rolnicy- mianownik, l. mno, rodz. męski
zboże- Biernik, l. poj, rodz. nijaki
kosą- narzędnik, l.poj, rodz. żeński
kombajnami- narzędnik, l. mnoga, rodz. męski
1 2 1