Boże Narodzenie w Wielkiej Brytanii
Brytyjskie tradycje świąteczne to mieszanka wierzeń i obyczajów ludów, które zamieszkiwały Wyspy Brytyjskie na przestrzeni wieków. Część z nich jest znana na całym świecie, głównie dzięki ekspansji amerykańskiej i anglosaskiej kultury. O innych niewiele wiemy...


Zwyczaj zawieszania gałązki jemioły (ang. mistletoe), pod którą można pocałować nie tylko ukochaną osobę został już szeroko rozpropagowany poza granicami kultury krajów anglojęzycznych. Coraz częściej na jemioła pojawia się także w polskich domach. Dlaczego akurat jemioła? Okazuje się, że nikt tak naprawdę nie wie, może poza Druidami, zamieszkującymi Brytanię 2 tysiące lat temu. To oni właśnie uważali ją za świętą roślinę i wykorzystywali w swoich ceremoniach religijnych.


kto przetłumaczy na j.angieslki

1

Odpowiedzi

2010-02-09T20:51:42+01:00
Christmas in Britain
British Christmas tradition is a mixture of beliefs and customs of the peoples who inhabited the British Isles over the centuries. Some of them are known throughout the world, mainly through the expansion of American and Anglo-Saxon culture. The other little known ...


The custom of hanging sprigs of mistletoe (mistletoe called), under which you can not just kiss the beloved person has already been widely disseminated outside the culture of English-speaking countries. Increasingly, the mistletoe has also appeared in Polish homes. Why mistletoe? It turns out that no one really knows, except perhaps Druidami residing Britain 2 thousand years ago. It is they who considered her a sacred plant and used in their religious ceremonies.

ale nie na 100% ;/
1 5 1