Odpowiedzi

2010-02-09T20:50:54+01:00
Uwaga rzeczownik
-dziś rzeczownik
-ten zaimek
-miły przymiotnik
-dostatek rzeczownik
-lepiej przysłówek
-palenie rzeczownik
-najczęściej przysłowek
-trzeba rzeczownik
-każdy zaimek
-dostarczenie rzeczownik
-wiele przysłówek
-wesoło przysłówek
-oni zaimek
-blisko przysłowek
-chętnie przysłówek
-tylko przysłowek
-rzadszy przymiotnik
2 2 2
2010-02-09T20:55:48+01:00
Uwaga - rzeczownik
dziś - przysłówek
ten - zaimek
miły - przymiotnik
dostatek - rzeczownik
lepiej - przyslówek
palenie - czasownik
najczęściej - przyslówek
trzeba - czasownik niewłaściwy
każdy - przymiotnik
dostarczenie - czasownik
wiele - liczebnik
wesoło - przyslówek
oni - zaimek
blisko - przysłówek
chętnie - przysłówek
tylko - przysłowek
rzadszy -przymiotnik
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T20:55:58+01:00
Uwaga - rzeczownik
dziś - przysłowek
ten - zaimek
miły - przymiotnik
dostatek - rzeczownik
lepiej - przyslowek
palenie - czasownik
najczesciej - przyslowek
trzeba - czasownik
kazdy - rzeczwonik
dostarczenie - czasownik
wiele - liczebnik
wesolo - przyslowek
oni - zaimek
blisko - przyslowek
chetnie - przyslowek
tylko - spojnik
rzadszy - przymiotnik
2 1 2